Tải Lại


Sakura Miura bị bố dượng lôi ra đụ khi mẹ vắng nhà

Sakura Miura bị bố dượng lôi ra đụ khi mẹ vắng nhà: Mẹ của Sakura Miura đã tiến thêm bước nữa với một ông chú trước mặt mẹ thì quan tâm sau lưng thì chỉ muốn một lúc nào đó, đơm được Sakura Miura mà thôi. Hôm nay mẹ Sakura Miura về thăm ông bà bị ốm dưới quê và phải đi mất ba ngày. Nhận thấy đây là cơ hội, tên cha dượng kia đã dở trò đồi bại, hiếp dâm lấy Sakura Miura, liệu Sakura Miura sẽ sử trí ra sao, mời anh em cùng đón xem!!!