Tải Lại


Phục vụ cha dượng dơ bẩn chỉ vì thương mẹ

Phục vụ cha dượng dơ bẩn chỉ vì thương mẹ. Eimi và Ai là hai chị em có Mẹ bị bệnh phải nằm viện. Một năm trước, mẹ hai cô tái hôn với Tabuchi, một người đàn ông rất giàu có, ông ta đang phải trang trải tất cả các hóa đơn cộng với việc chu cấp cho người vợ bị bệnh ở bệnh viện.