Đang check hàng thì em có khách gọi

123Zoom+đang tải
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.

Đang check hàng thì em có khách gọi
[ X ]
[ X ]