Bạn cứ tập trung làm việc bồ bạn cứ để tôi lo

123Zoom+đang tải
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.

Bạn thân cứ tập trung làm việc, bồ bạn để tui lo

Bạn cứ tập trung làm việc bồ bạn cứ để tôi lo
Từ khóa:
[ X ]
[ X ]