Tải Lại


Con trai chủ tịch được phỏng vấn riêng trong khách sạn Su Chang

Thanh niên trẻ này là con trai của một chủ tịch tập đoàn, và cậu đi việc vào công ty bố mình. Hôm nay cô tuyển dụng trẻ này đã sắp xếp một cuộc hẹn thật đặc biệt tại khách sạn để phóng vấn cậu, đơn giản là vì cậu lười đi ra ngoài. Rồi sau đó thì nghe theo lời sếp cô dùng mọi cách để cậu ấm này chịu đi làm…