Tải Lại


Cha dượng biến thái đã ép tôi vào đường cùng

Cha dượng biến thái đã ép tôi vào đường cùng. Mẹ của Ema tái hôn và cô đã phải cố gắng để tiếp nhận người cha dượng mới. Một ngày nọ khi đi học về cô bất ngờ bị cha dượng tấn công và ông ta muốn làm tình với cô bằng được. Chân yếu tay mềm trong khi mẹ không có nhà Ema bị cha dượng hành hạ tình dục cướp đi cái trong trắng của thời con gái. Đó là một lão già thô bỉ và khốn nạn chưa từng thấy, ông ta hiếp dâm Ema nhiều ngày liền và ép cô ấy không được cho ai biết nếu không sẽ dở thói côn đồ hành hạ cả hai mẹ con. Ema thương mẹ đành chịu trận và rồi dần dần cô cũng quen với con cặc to lớn ấy của cha dượng.