Tải Lại


Cậu học trò tốt bụng đưa cô giáo về nhà

Karen, một giáo viên mới đã bị chóng mặt bên vệ đường vì làm việc quá sức. Một sinh viên tên Yuki tình cờ thấy cô giáo của mình ngã gục anh liền chạy tới đỡ lấy cô rồi đưa cô về nhà. Cô giáo rất cảm kích về điều mà em sinh viên làm nên đã mời em ở lại dùng bữa cơm tối. Yuki đồng ý và đi dạo một vòng thăm nhà cô. Anh thấy cô đã có bạn trai và có rất nhiều ảnh của họ trong phòng ngủ. Một lúc sau, ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Yuki và anh quyết định sẽ thực hiện nó.