Tải Lại


Bố chồng tâm lý đã giúp tôi thỏa mãn

Bố chồng tâm lý đã giúp tôi thỏa mãn. An kết hôn với một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình và anh ta non nớt trong chuyện ấy khiến An chưa một lần được thỏa mãn. Và rồi bố chồng của An đã biết điều này, ông ta hỏi han con dâu và bày tỏ muốn giúp đỡ. Quả là một ông bố chồng tâm lý hiếm có khó tìm, và thế là An đê mê trong con cu to dài vô tận của bố chồng mình.